terug naar : maak uw keuze

Onderstaande foto's komen uit de burelen.

Ongetwijfeld werden ze gemaakt als pronkstuk voor de directie.

En foto zat nog in een kader, de andere ontdekte ik te laat en heb ik na fikse regenbuien

vanonder het puin gehaald.  Ze zitten vol glassplinters.

 

grote pers in de hoge hal

 

Hier op de foto ligt het er allemaal netjes bij.

In het boek met arbeidsongevallen staan voorvallen als deze:  linker wijsvinger verpletterd (14dagen), open fractuur rechter teen (30 dagen), gloeiende spaan in oog (2dagen), rechter middenvinger afgesneden, afrukking linker duim (60dagen), linker duim verpletterd (8 dagen), stuk vloog weg uit pers en raakte borstkas (8 dagen), uitgegleden op een olievlek, met hamer op de hand geslagen, warme olie in aangezicht bij het smeren, zwaar stuk op hand of voet gevallen, ...

 

 

productielijn die langsheen de Zeutestraat lag.

Niet alleen de afgewerkte producten doorkliefden het luchtruim om doel te treffen.  Ook de metaalsplinters aan deze draaibanken deden hetzelfde en troffen de ogen en handen van werklieden.  Het boek van arbeidsongevallen staat er vol van.  Verder gaat het meestal over snijwonden, verpletterde vingers, afgerukte nagels en vingers, kwetsuren aan handen, werkstuk op voet gevallen, sleutel afgeschampt, ... 

 

 

carrousel

 

Deze carrousel bevond zich eveneens in de hal aan de Zeutestraat. 
De constructie die hier zo vredig staat te pronken, blijkt later de oorzaak te zijn van de grote ontploffing in het "Boemekot".  Het zou een chemische reactie geweest zijn in deze dompelbaden die de boel liet exploderen.  Onder de rubriek "inzendingen en extra's" zijn krantenknipsels opgenomen die het hele drama beschrijven en in beeld brengen.  Veel schade, maar vooral veel leed bij de vele gewonden en 5 dodelijke slachtoffers, n daarvan een toevallige voorbijganger die naar het station ging.

Vrij 'onschuldig' zijn dan nog volgende vermeldingen in het boek van arbeidsongevallen:
Stukje zout in handschoen geeft scheikundige verbranding (14 dagen), stukje zout in kous (12 dagen verzorging), linker been ontstoken door contact met bijtende producten, druppel zwavelzuur op hand (8 dagen), bij reinigen van zoutbaden spat zout in oog (2 dagen), bij overgieten ammoniak druppel in oog (geen verlet), ...

 

 

zicht in de hoge hal

 

 

De afbeelding hieronder is afkomstig van een offertemap.

Het geeft een mooi beeld van de hitte en de vettigheid

die de hele fabriek in hun greep hadden.

 

 

Volgende werkzaamheden stonden op de binnenflap:

warm stampen en smeden,

koude en warme extrusie,

thermische behandelingen,

mechanische behandelingen,

diepduwen.

 

 
terug naar : maak uw keuze