Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Wat doen ze wie zijn ze?

De oprichting van ‘De Spreeuw’ is er gekomen op 29 januari 2001 om te protesteren tegen de definitieve goedkeuring het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen door het gemeentebestuur.

‘De Spreeuw’ verwijst naar de vogel die een kwetterend (soms vervelend) geluid maakt, maar tevens een gezelschapsvogel is die zich snel in groep of zwerm verenigt.

  1. Buurtraad De Spreeuw is een bewoners- beweging los van elke politieke partij.
  2. De buurtraad wil door overleg en communicatie, de kwaliteit van het wonen in Spreeuwenhoek-Venne zo hoog mogelijk houden.
  3. De buurtraad wil de plannen van het stadsbestuur met onze buurt kritisch opvolgen en bijsturen.
  4. De buurtraad wil de bewoners van Spreeuwenhoek- Venne vertegenwoordigen in gesprekken met het stadsbestuur.
  5. De buurtraad wil dat alle bewoners in het gebied betrokken worden bij de ontwikkeling van de buurt.

Een tweede betrachting van de buurtraad is een sociaal weefsel uit te bouwen om op deze manier de verzuring van de samenleving tegen te gaan. Om dit te bewerkstelligen worden onder andere een kerstboomverbranding en vele andere activiteiten, door het jaar heen, georganiseerd.