Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Alstom bereid om doorgang te verlenen

Logo van Alstom

Alstom is bereid om doorgang te verlenen voor de toekomstige ontsluiting van het woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek. 

Op 24 oktober 2008 organiseerde de stad Mechelen een bewonersbegeleidingsvergadering voor de dorpsraad Muizen en de buurtraad De Spreeuw over het ontwerp-RUP Spreeuwenhoek. Op 14 november koppelden de dorpsraad en buurtraad De Spreeuw terug naar de stad. De dorpsraad uitte vooral zijn bezorgdheid over de toename van het verkeer op de Leuvensesteenweg, en stelde de kwaliteit van de nieuwe wegontsluiting binnen het gebied in vraag. Buurtraad De Spreeuw formuleerde zijn wensen in een presentatie, en besteedde veel aandacht aan de verkeersontsluiting (Nieuw plan: Opmerkingen buurtraad De Spreeuw).

Begin november liet het bedrijf Alstom weten aan de stad dat een toegang tot de wijk over hun terrein mogelijk is op voorwaarde dat hun bedrijfsactiviteiten niet verstoord worden. Recent bevestigde de plant-verantwoordelijke dit aanbod in een email: “We staan open om te zien of we aan de ontwikkeling van de buurt kunnen bijdragen door doorgang te verlenen langs de ‘Lotelingstraat’ (linkse kant van onze vestiging) of langs de rechtse kant van onze vestiging“. De buurtraad dringt er bij de stad op aan om dit aanbod te onderzoeken omdat deze brede doorgang tweerichtingsverkeer voor auto’s toelaat en mogelijk zo ook de geplande doorsteek van de Struikheidestraat naar de Leuvensteenweg door het bos van Loos overbodig maakt. Bovendien garandeert het ook een voldoende grote draaicirkel als er dan toch openbaar vervoer in onze buurt komt. De doorgang naar de woonwijk langs het bedrijf Alstom kan gekoppeld worden aan een verbreding van de Leuvensesteenweg tegenover de toegang naar Ambrogio.