Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Bezwaarschrift tegen GRUP

Logo Vlaamse Gemeenschap

Het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) is hier te consulteren:

Hier kan je het bezwaarschrift van de buurtraad in detail raadplegen.

In kort de grote lijnen:

  1. De taakstelling 2007 die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor onze regio werd vastgesteld is grotendeels gerealiseerd en achterhaald. In plaats van de 5.640 gevraagde wooneenheden zijn er al 6.500 gerealiseerd. Bovendien staan ± 1.500 nieuwe wooneenheden gepland in de eerstvolgende 4 jaar.
  2. Er is geen woonmonitor die de woonbehoefte in kaart brengt. Bovendien is er geen fasering opgenomen die toelaat het woonprogramma regelmatig af te toetsen aan de resterende behoefte.
  3. Er zijn geen oplossingen voor de mobiliteitsproblemen die ontstaan door verdichting van zowel wonen als werken zoals voorgesteld in het GRUP. Ter hoogte van Spreeuwenhoek-Venne blijft de toestand van de Leuvensesteenweg problematisch (geen oplossing voor de Dryport, 250 extra woningen in Spreeuwenhoek-Venne en 400 bijkomende wooneenheden in Arsenaalsite).
  4. Het ontwikkelen van zoveel bijkomende woongelegenheid aan de rand van het stedelijk gebied zal de binnenstad verder leegzuigen, waardoor de leegstand zal toenemen.
  5. Recreatie komt onvoldoende aan bod. Wij vinden het belangrijk om binnen de grenzen van het stedelijk gebied groene buffers te creëren bestaande uit natuur, aangepaste landbouw en stedelijke groenprojecten met socio-educatieve en/of recreatieve functies.
  6. Open ruimte is schaars, daarom is ze kostbaar en moet er spaarzaam mee omgesprongen worden. Door het aansnijden van het agrarisch gebied Spreeuwenhoek wordt een waardevolle groene lob weggesneden. De waarde van deze groene lob verhoogt naargelang de milieudruk op de aanpalende Arsenaalsite (met een geplande bijkomende bezetting van 7000 kantoorplaatsen en 400 wooneenheden) toeneemt.