Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Bezwaarschriften

BEZWAARSSCHRIFTEN tijdens overgangsperiode invulling nieuwe RUP.

De buurtraad wil met een open vizier kijken naar de mogelijkheden voor de buurt bij de invulling van het nieuwe RUP. Daarom is het noodzakelijk om de omgevingsvergunningen die nog in het huidige deels onwettig verklaarde RUP worden aangevraagd steeds te toetsen aan de punten die we belangrijk vinden in de gesprekken met stad Mechelen in de Bewoners Begeleidersgroep en bezwaar indienen als dat nodig is.

Ook bij omgevingsvergunningen buiten het RUP wordt die afweging gemaakt: Zeker als het gaat om gebieden die eraan grenzen en gebruik maken van dezelfde wegen- en waterinfrastructuur en dus onderhevig zijn aan dezelfde problematiek als het RUP.’

Dit zijn de meest recente bezwaren die we hebben ingediend: