Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

De Spreeuw op gesprek bij nieuwe schepen

Foto van Karel Geys

Stadsbestuur Mechelen 2006

In het nieuwe bestuursakkoord staat dat de stad Mechelen 250 woningen wil in Spreeuwenhoek-Venne. Dat zijn er veel minder dan de oorspronkelijk geplande 650. De Spreeuw is alert en vraagt nieuwbakken schepen Karel Geys hoe de vork in de steel zit.

Op dinsdag 13 februari werd een delegatie van Buurtraad de Spreeuw ontvangen bij Schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys. Wat kwamen we daar te weten?

  • Op dit moment hangt het zwaard van Damocles nog altijd boven Spreeuwenhoek-Venne. Op Vlaams niveau wil minister Van Mechelen het woonuitbreidingsgebied immers snel activeren. Dat zou kunnen betekenen dat vandaag op morgen Spreeuwenhoek-Venne vogelvrij voor bebouwing wordt verklaard. Er komt nu overleg tussen het Vlaams niveau en de stad. Via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het gebied zou de stad het heft in eigen handen kunnen nemen.
  • Technum had al een plan (voorbereiding van dat RUP) gemaakt voor ons gebied met meer dan 600 woningen. Onder invloed van de Sp.A worden die plannen opgedoekt en heeft het studiebureau nu de opdracht gekregen om een nieuw plan te maken voor 250 wooneenheden (zie ook SPA-krant van februari 2007). Mobiliteit en waterhuishouding moeten daardoor opnieuw bekeken worden. Binnen enkele maanden zou een eerste voorstel van dat plan klaar zijn.
  • Het RUP is dus prioritair en moet zo snel mogelijk klaar zijn. Er kan niet gewacht worden op een woonmonitor Het duurt nog twee jaar voor de woonmonitor echt in werking zal zijn.

De Spreeuw blijft dit opvolgen.