Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Definitief plan Spreeuwenhoek

Het definitief plan woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je kan het hier raadplegen en meer info vinden van de laatste planning.

Je kan hier het grafisch plan downloaden (1,8MB). Meer info kan je ook vinden op de pagina van de info-avond van 29 maart 2011.

Hierbij de indicatieve timing:

– publicatie Belgisch Staatsblad: 26/04/2012, mogelijkheid tot beroep bij RVS: 25/06/2012

– onteigeningsprocedure voor de ontsluitingswegen:

  • openbaar onderzoek: 15/03/2012-30/03/2012
  • bezwaren: juridische bijstand noodzakelijk, mogelijks nieuw openbaar onderzoek
  • definitieve vaststelling: gemeenteraad 26/06 indien geen nieuw openbaar onderzoek

– infrastructuurwerken:

  • gunning ontwerper: einde mei 2012
  • vergunningsaanvraag: dec 2012-mei 2013
  • start aanleg wegenis: juni 2013 (indien gronden verworven)

– ontwikkeling: na onteigeningsprocedure en aanleg wegenis:  2014