Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Er is een plan, maar waar de communicatie

Foto van een verkaveling

Er is een plan met 280 woningen op komst, maar hoe zit het met de communicatie? Hier meer info over de acties van de buurtraad.
Omdat ze regelmatig benaderd worden door projectontwikkelaars zijn enkele buurtbewoners naar de Dienst Ruimtelijke Ordening getrokken om te bekijken wat er met hun eigendommen gebeurt in de toekomst. Tot onze grote verbazing hebben ze daar al inzage gekregen in de nieuwe plannen voor onze buurt. En daar zijn sommigen toch aardig van geschrokken.

Deze week (15-10-2008) is een delegatie van de buurtraad gevraagd voor een ‘infovergadering bewonersbegeleidingsgroep’ op vrijdag 24 oktober. Studiebureau Technum en de stad zullen er een ontwerp voorstellen dat zal dienen als basis voor het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voor onze buurt. Wij zullen op die vergadering de algemene belangen blijven verdedigen, zoals we de voorbije jaren continu deden.

Buurtraad De Spreeuw heeft er intussen bij de stad op aangedrongen om snel een algemene en globale communicatie te starten naar àlle bewoners van onze buurt. We vragen daarbij speciale aandacht voor de kleine en grote eigenaars in de buurt die ‘geraakt’ worden door de plannen. Ieder van ons moet immers de kans krijgen de plannen te zien en bezwaren te uiten. Daarom vraagt de buurtraad ook met aandrang dat de stad een ‘eigenaarsvergadering’ organiseert.

Op de vergadering van 24 oktober willen we horen hoe het stadsbestuur deze communicatie zal aanpakken. Een verslag van de vergadering van 24 oktober vindt u in volgende buurtkrant of nog sneller op www.despreeuw.be