Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Herbestemming Sint-Albertuskerk als oplossing voor ’t Kranske?

Wat is stand van zaken ivm zoektocht naar oplossing voor ’t Kranske?

Toen de parochie Sint-Albertus werd stopgezet was er geen duidelijkheid over wat er zou gebeuren met het leegstaande kerkgebouw en de pastorij.

De eigenaar van ’t Kranske, de Verenigde Parochiale Werken (VPW) van Mechelen-Zuid, wil niet meer investeren in dit gebouw. Ze willen het liefst verkopen aan een projectontwikkelaar, wat zou betekenen dat onze buurt zonder ontmoetingsplaats komt te zitten. Dit zou nefast zijn zeker nu de woonuitbreiding op Spreeuwenhoek zich stilaan op gang trekt. De eigenaar van de kerk en de pastorij, het bisdom Mechelen, wil ook graag verkopen, maar is wel bereid haar eigendom ter beschikking te stellen van de buurt.

Stad Mechelen heeft aan architectenbureau HASA uit Muizen gevraagd om twee scenario’s te  onderzoeken: ’t Kranske restaureren of het ombouwen van de kerk tot nieuw ontmoetingscentrum. Architecte Sara Flebus brengt in kaart hoe een toekomstige ontmoetingsruimte voor onze buurt er het best zou kunnen uit zien. Ze heeft de voorbije weken met alle betrokken partijen (eigenaars, stad Mechelen en de vaste gebruikers van het Kranske) gesproken.  In de loop van januari legt ze haar masterplan voor. In februari zal er definitief beslist worden wat er gebeurt.

Positief is alvast dat de VPW en het bisdom Mechelen bereid zijn om een oplossing te zoeken en dat ook stad Mechelen inziet dat onze buurt niet zonder ontmoetingsplaats verder kan.