Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Het nieuw plan Spreeuwenhoek

Plan Spreeuwenhoek 2008

Plan Spreeuwenhoek 2008

UPDATE! De stad heeft op 24 oktober de plannen voor Spreeuwenhoek aan buurtraad De Spreeuw voorgesteld. De timing voor de aanpak en de communicatie die de stad Mechelen nastreeft, vindt u hier.

 Wanneer  Wat Voor wie
 Binnenkort  Informerende brief  Eigenaars
 14 Nov  Feedbackmoment  Bewonersbegeleidingsgroep
 Nov 2008  Start voorontwerp RUP en onteigeningsplan
 Jan 2009 ??? 2009  Verspreiding informatiebrochure  Bewoners
Jan 2009 ??? 2009  Website+ artikel in “Onder de Toren”  Bevolking
Jan 2009 ??? 2009  Informatiebrochure + begeleidende brief  Eigenaars
 April 2009  Toelichting voorontwerp-RUP  Bewonersbegeleidingsgroep
 Mei 2009  Feedback  Bewonersbegeleidingsgroep
 Juni 2009  Plenaire vergadering
 Okt 2009  Voorlopige vaststelling GR
 Nov-Dec 2009  Openbaar onderzoek (60 dagen)
 Mei-juni 2010  Definitieve vaststelling GR
 Najaar 2010  Definitieve goedkeuring bestendige deputatie
 Begin 2011  Goedkeuring onteigeningsplan en machtiging door Vlaamse regering

De stad belooft dat mensen die getroffen worden door de nieuwe plannen (onteigeningen enzo) snel een persoonlijke brief krijgen. Het verbaast ons dat zij niet EERST op de hoogte zijn gebracht en we vinden de manier van werken te vrijblijvend.Omdat we niet wachten op de communicatie van de stad kan je onderaan al een schets raadplegen.

Heb je vragen bij wat de plannen voor je eigendom betekenen? Daar kan de buurtraad de Spreeuw niet op antwoorden. Je kan daarvoor terecht bij dhr. Lieven Van Horebeek Dienst Ruimtelijke Planning & Mobiliteit | Befferstraat 25 | 2800 Mechelen – T 015 29 79 74 | F 015 29 79 19 | E lieven.vanhorebeek@mechelen.be

De Dorpsraad en de Spreeuw zijn opnieuw uitgenodigd op 14 november om opmerkingen te formuleren over het plan. Onze adviezen blijven in het verlengde liggen van wat we via de buurtkrantjes hebben geformuleerd (Waar blijft de woonmonitor? Hoe los je de problemen van de mobiliteit, waterhuishouding op? Wat zijn de functies van het resterende groen? Hoe zit het met extra voorzieningen (schooltje, ontmoetingsruimte)? Wat met onze ‘oude’ buurt? Wat met ‘getroffen’ eigenaars? Wie zegt dat dit niet fase 1 is, etc…).

Wil je algemene opmerkingen op het voorstel formuleren? Stuur een mailtje naar nieuwplan@despreeuw.be of click hier.

Lees ook het artikel in GVA, De Standaard en het Nieuwsblad van 25-10-2008, of het artikel uit Onder den Toren nr 57.