Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Hoe zit het met de woonbuurt

Plan Spreeuwenhoek 2008

Plan Spreeuwenhoek 2008

Na de bewonerbegeleidersvergadering van half november 2008 is het schijnbaar wat stilgevallen met Spreeuwenhoek-Venne. Maar niks is minder waar. Het plan (zie vorig artikel “Het nieuw plan Spreeuwenhoek”) wordt op vraag van de provincie stevig bijgewerkt. UPDATE van de timing.

Op de Algemene Bewonersvergadering van de Dorpsraad (4 februari 2009) was schepen van Ruimtelijke ordening Karel Geys formeel: “met zo goed als alle opmerkingen van de Spreeuw zal rekening worden gehouden (functioneel groen, aanpassingen laterale weg, groen buurtbos van Leuvensesteenweg tot Leuvensevaart…

(zie vorig artikel “Nieuw plan: Opmerkingen buurtraad De Spreeuw“)

Voor zover wij weten gaat de stad nu met een nieuw bijgewerkt plan de eerste helft van april terug naar de provincie in de hoop dan wel groen licht te krijgen. Dan zou er ook opnieuw overleg komen met de bewonersbegeleidersvergadering en kunnen we melden welke aanpassingen precies zijn doorgevoerd.

De vooropgestelde timing heeft dus een pak vertraging opgelopen.

NIEUWE TIMING ivm aangepaste plan:

  • 8 mei: bespreking in college van burgemeester en schepenen
  • 11 mei:nieuw plan wordt voorgesteld aan GECORO
  • 18 mei: bewonersbegeleidingsgroep (Dorpsraad + buurtraad De Spreeuw) krijgt inzage