Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Info-avond 29 maart 2011 – Bezwaarschrift

Op dinsdag 29 maart werd in het Kranske een Info-avond georganiseerd door buurtraad De Spreeuw om duidelijk te maken welke bezwaren zij heeft en hoe bewoners een bezwaarschrift kunnen indienen. Lees hier de reacties in GVA, HLN, HNB (04-04-2011) en RTV (03-04-2011).


Documenten:

 • De presentatie van de Info-avond kan je hier downloaden (13 MB).
 • Grafisch plan (1,8MB): click hier.
 • Stedebouwkundige voorschriften (700KB): click hier.
 • Publiciteitsfolder Stad Mechelen: click hier.
 • Enkele sfeerbeelden van de avond zelf: click hier.
Informatie
Nog vragen over het Ruimtelijk UitvoeringsPlan Spreeuwenhoek-Venne?
 • Vragen Gemeenschappelijk belang :
  • Stad Mechelen: Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (Befferstraat 25, 015/29 80 30)
  • Buurtraad De Spreeuw: click hier
 • Individueel belang (vb. Onteigingen,…):
  • Stad Mechelen, Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (Befferstraat 25, 015/29 80 30)
Bezwaren
1) Waarover gaan de bezwaren van de buurtraad?
 • Afbakening RUP
  • Tot 500 woningen mogelijk ipv 250
  • Wijkhart ontbreekt
 • Mobiliteit
  • Alternatieve ontsluitingen onvoldoende onderzocht
  • Overbelaste Leuvensesteenweg
  • Fijn stof norm nu al overschreden
 • Waterhuishouding onvoldoende uitgewerkt
 • Resterend groen onvoldoende verankerd
 • Privacy problemen bij Urban villa’s

Meer info kan je vinden in het bezwaarschrift van De Spreeuw dat je hier kan downloaden.

 
2) Hoe kan ik bezwaar indienen?
 • Je kan je vinden in de bezwaren van buurtraad De Spreeuw en wil mee dit bezwaarschrift ondertekenen. Ga even langs bij de aanspreekpunten waar een lijst beschikbaar is die je kan ondertekenen.
 • Individueel kan je ook een bezwaar indienen. Laat je niet afschrikken. Het is eenvoudig en de aanspreekpunten van De Spreeuw kunnen je hierbij helpen.
  • Formuleer zelf een tekst.
  • Of je kan je laten inspireren door de bestaande versie van De Spreeuw. Click hier om te downloaden.
  • Of je gebruikt het bezwaarschrift van De Spreeuw, maar dient het individueel in. Click hier om te downloaden.
De bezwaarschriften worden gericht aan de GECORO. Aflevering kan op volgende wijze:
 • Aangetekende brief aan GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)
 • Of afgegeven tegen ontvangstbewijs: GECORO Grote Markt 21 – 2800 Mechelen
 • Of meegeven aan aanspreekpunten De Spreeuw

OPGELET: Alle bezwaarschriften moeten binnen zijn vóór 12 mei 2011.