Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Juridische strijd tegen ontwikkeling woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek-Venne

Plan voorontwerp 11-10-2013

Ex-buurtbewoner Peter Boogaerts is samen met enkele mensen uit de buurt een juridisch gevecht begonnen tegen de stad en het RUP Spreeuwenhoek.

Hij vertrekt vanuit dezelfde vragen die de Buurtraad ook al jaren stelt: over waterhuishouding, mobiliteit, keuze van ontsluiting, fijn stof etc… Zijn alternatieven voor het RUP, deelt de buurtraad echter niet.

Maar Peter Boogaerts beweert ook dat het RUP onwettig is. Hij stelt dat er gemanipuleerd is met informatie die stad naar de provincie en de Vlaamse overheid stuurde. De Spreeuw kiest er niet voor om dure juridische gevechten aan te gaan, maar vindt manipulaties niet oké. Volgens de stad is er niets onrechtsmatigs gebeurd.

Intussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen op 17/12 het beroep van Peter mbt de waterhuishouding verworpen en kan volgens RTV in principe de ontwikkeling in de Leemputstraat doorgaan.