Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Licht gewijzigde plannen Spreeuwenhoek

20090518 Nieuw plan

20090518 Nieuw plan

Op 10-11-2009 werd overleg gepleegd met de bewonersbegeleidingsgroep (buurtraad en dorpsraad). Enkele wijzigingen werden toegelicht alsook de inrichting van straten en type woningen. De (vooral technische) presentatie kan je hier downloaden (opgelet 12,5 MB). Klik hier voor het gedetailleerd bestemmingsplan. Een 6-tal wijzigingen werden aangebracht t.o.v. de vorige plannen:

  • Appartementsblok bij ingang van wijk ter hoogte van Davidstorenstraat vervalt als toegangspoort voor de wijk
  • Alstom verkaveling wordt opgenomen in RUP
  • Ontsluiting aan De Mand wordt 2-richting, enkel voor bewoners van Alstom-verkaveling. Andere bewoners kunnen enkel de wijk inrijden.
  • Doorsteekdreef naar oude dorpskern gaat niet volledig tot aan het dorpscentrum
  • Bestaande woonblokken aan Betsebroekstraat worden geïntegreerd met serviceflats
  • Waterhuishouding: Afvoer naar Baerebeek kan technisch niet. Er worden bufferbekkens voorzien tussen Struikheidestraat en Dellingstraat, met overloop naar Hanswijkbeek

Wat kan jij doen?

Mensen die vragen hebben over hun persoonlijke situatie, kunnen contact opnemen met Lieven Van Horenbeek – Dienst Ruimtelijke Planning & Mobiliteit | Befferstraat 25 – 015 29 79 74 – lieven.vanhorebeek@mechelen.be

Wil jij zelf ook algemene opmerkingen formuleren? Klik hier om te reageren.  Je kan je opmerkingen ook schriftelijk binnenbrengen bij: Herman Gobel: Davidstorenstraat 53 – Marc Velghe: Kreefthoeveweg 7 – Michel Van Laere: Lotelingstraat 8, Ivo Raes: Wupstraat 23 Je bent ook steeds welkom op de vergaderingen van de buurtraad, telkens de derde woensdag van de maand in het Kranske.