Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Megaproject Station van Mechelen

“Mechelen in beweging” heeft op 23 juni 2010 infosessies gehouden. Hierbij werden er enkele¬† presentaties en filmpjes vrijgegeven.

 In deze sessies konden de mensen hun bezorgdheden uiten en vragen stellen aan de verantwoordelijken. De resultaten hiervan zullen later nog meegedeeld worden. Hieronder de promotie film.