Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Nieuw plan: Opmerkingen buurtraad De Spreeuw

Plan Spreeuwenhoek 2008

Plan Spreeuwenhoek 2008

Op 14 november had buurtraad De Spreeuw overleg met de Stad Mechelen. Het verslag met onze opmerkingen op het nieuwe plan Spreeuwenhoek vind je hieronder. Hier een artikel in GVA (17-11-2008).Dit feedback-overleg omtrent het nieuwe plan Spreeuwenhoek was beperkt tot de bewonersbegeleidingsgroep (Buurtraad De Spreeuw, Dorpsraad Muizen en Stad Mechelen). Wij betreuren echter de afwezigheid van Technum, de auteurs van het plan, alsook Bart Somers. Schepen Geys belooft alle opmerkingen met Technum door te spreken. Een schriftelijk antwoord op alle voorstellen en vragen die we doen kunnen we half januari verwachten na bespreking in het college.

Hieronder vind je een overzicht van de voornaamste opmerkingen. Meer detail vind je terug in onze presentatie die je hier kan downloaden (2MB).

1. Nog steeds geen woonmonitor
Met het RUP Spreeuwenhoek-Venne pakt de stad Mechelen een van de laatste open gebieden aan. Zeven jaar lang al belooft Mechelen aan De Spreeuw dat ze via een woonmonitor de vraag naar nieuwe woningen in Mechelen in kaart zou brengen. Na al die jaren is die er nog niet. De Spreeuw herinnert de stad aan de belofte om eerst de woonmonitor aan het werk te zetten en de woonbehoefte te bepalen vooraleer een van de laatste open gebieden in Mechelen aan te snijden.

2. Mobiliteit blijft een probleem
Voor de ontsluiting van de nieuwe buurt voorziet de stad een nieuwe ontsluitingsweg door het bos van Loos. Verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat de extra voertuigen makkelijk op de Leuvensesteenweg geraken. “Om daar dan stil te staan?”, vraagt De Spreeuw zich af. Vectris heeft in 2006 zelf tellingen gedaan die wijzen op een verzadiging van de Leuvensesteenweg: 1100 voertuigen/uur in de richting van Mechelen tijdens de ochtendspits. Vectris gaat met haar studie uit van tellingen van de Stad Mechelen uit 2004 die wijzen op 665 voertuigen/uur op datzelfde traject. Eigen metingen van De Spreeuw in 2003 tonen dan al een bijna-verzadiging aan met meer dan 1000 bewegingen. Volgens de Spreeuw is er amper restcapaciteit. De nieuwe ontwikkeling zorgt voor 142 extra voertuigen per uur op de spits, goed voor 1 km. file extra per uur. Iedereen die dagelijks langs de Leuvensesteenweg rijdt erkent het probleem.

Ook de ontsluiting ter hoogte van de Mand (enkel inrijdend) en Lotelingstraat (uitrijdend) zorgt ervoor dat bewoners die naar Mechelen willen, doorheen heel het gebied moeten rijden tot aan de Struikheidestraat.

Nieuwe bewoners moeten langs de kortste weg kunnen aansluiten op de Leuvensteenweg en niet helemaal door de buurt rijden om richting Mechelen of Leuven te gaan. Dat is in het voorgestelde plan niet het geval. We vragen om een oplossing te zoeken.

Er zijn veel vragen bij de nieuwe weg dwars door de buurt. Moet die wel? Pas het traject aan zodat zo weinig mogelijk eigendommen geraakt worden.

Als die weg er toch komt, vragen we snelheidsvertragende maatregelen.

Er zijn te weinig garanties dat onze straten niet gebruikt zullen worden voor sluipverkeer, ook daar moeten garanties over komen.
3. Te veel decorgroen
De stad gaat er prat op dat 53 % van Spreeuwenhoek-Venne open ruimte blijft. De Spreeuw juicht dit toe, maar wijst erop dat het grootste gedeelte daarvan privaat terrein is en braakliggende grond wordt, dus geldt als decorgroen. De Spreeuw wil beleefbaar groen voor iedereen van de buurt en wil het bos Van Loos uitroepen tot buurtbos van aan de Leuvensesteenweg tot aan de Vaart. Op de braakliggende gronden wil ze bomen planten. Op dergelijke oppervlakte moet het mogelijk zijn om langer dan 2 minuten rustig te wandelen in het groen.

4. Waterhuishouding
De stad gaat ervan uit dat de nieuwe ontwikkeling geen bijkomende belasting veroorzaakt voor de waterhuishouding in lager gelegen en belendende gebied Venne-Vennecourt. De Spreeuw heeft daar zijn twijfels over en vreest een overbelasting van de Barebeek.

5. Dorpsplein
Met de nieuwe ontwikkeling probeert de stad de bestaande wijk zoveel mogelijk te sparen. Dat juicht De Spreeuw toe. Maar de stad vergeet dat ze geen nieuwe wijk bouwt, maar een nieuw dorp. De Spreeuw vraagt samenlevingsopportuniteiten en geen slaapwijk. Een nieuw dorp vraagt een dorpsplein en voorzieningen om elkaar te ontmoeten. Het nieuwe plan zorgt veeleer voor een segregatie van de ‘oude’ en nieuwe buurt, dan dat het kansen biedt tot samenleven. De Spreeuw wil dat veranderd zien.

6. Modelwijk?

Er is aan De Spreeuw beloofd dat de nieuwe wijk een modelwijk moet worden, ook qua duurzame ontwikkeling. De nieuwe plannen wijzen niet in die richting en dat betreurt de Spreeuw. Vier studenten gaan nu als eindwerk voor hun master Urban Architectural Design (Sint Lucas). Wij verwachten hun resultaat tegen eind juni en hopen dan nog geargumenteerde aanpassingen te kunnen doen.