Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Verkaveling Watertorenstraat – 23 wooneenheden extra

Gebied tussen Watertorenstraat en Leuvensesteenweg wordt volgebouwd met 23 extra wooneenheden

Na de ontwikkeling van 21 woningen n.a.v. het project Villa Verde zijn er nu 23 wooneenheden voorzien door ANTVEST in het gebied tussen Watertorenstraat en Leuvensesteenweg. Het is belangrijk dat al deze ontwikkelingen worden opgenomen in de teller van het aantal woonheden RUP Spreeuwenhoek. Al deze ontwikkelingen hebben o.a. ook invloed op de mobiliteit van het woonuitbreidingsgebied.

Voor meer info en bezwaren kan je terecht op het omgevingsloket