Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

RUP Spreeuwenhoek-Venne Bis

Start- en procesnota voor nieuwe RUP is opgesteld. Mechelen organiseert een publieke raadpleging.

Op 18 mei 2020 werd “Start- en procesnota voor Ruimtelijk Uitvoeringsplan door college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Deze startnota omschrijft het doel van het RUP en hoe de milieueffecten onderzocht worden. De procesnota omschrijft het gelopen en toekomstige proces (link site mechelen)

De Stad Mechelen organiseert een publieke raadpleging van vrijdag 29 mei tot en met maandag 27 juli 2020. Adviezen, opmerkingen aandachtspunten kan je officieel bezorgen tot en met 27 juli 2020:

  • Per aangetekende brief aan college van burgemeester en schepenen (Grote Markt 21, 2800 Mechelen)
  • Tegen ontvangstbewijs in het Huis vande Mechelaar
  • Via mail aan spreeuwenhoek@mechelen.be

Aarzel niet om (ook) jouw adviezen, opmerkingen of aandachtspunten te melden aan de buurtraad via het contactformulier.

De vragen worden beantwoord via een online webinar op dinsdag 16 juni van 20-21u via deze link (mechelen)