Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Ontwikkeling Alstom

Logo van Alstom

De Spreeuw heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de verkavelingsaanvraag van Alstom in de Lotelingstraat. Het gaat om een ontwikkeling van 50 wooneenheden. Waarom een bezwaarschrift?

  • We gaan ervan uit dat de ontwikkeling van het Alstom-gebied moet opgenomen worden in het totale conceptuele plan voor onze buurt. Dat plan is er nog niet. De Spreeuw vraagt ook uitdrukkelijk om de 50 woningen mee op te nemen in het totaal te ontwikkelen wooneenheden (250).
  •  De Alstom-verkaveling goedkeuren houdt geen rekening met de mogelijkheid om bij de globale plannen de toegang tot het gebied te kunnen realiseren over het domein van Alstom (en dus niet via de huidige Lotelingstraat).
  •  Er is nu al geen fatsoenlijke oplossing voor de mobiliteit bij de ontwikkeling van 50 wooneenheden. 50 woningen betekent immers meer dan 50 auto’s extra voor de Rateaulaan.