Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Geitenkwekerij met 400 melkgeiten

Verhoogd risico tot ontwikkeling van longontsteking bij mensen tot op 2 km afstand.

Onlangs verscheen er een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij boer Luytens, Vaartdijk 86 te 1981 Hofstade Zemst. Er komt een stal met 400 melkgeiten. Vanuit ervaringen uit buurlanden blijkt dat er in de onmiddellijke omgeving van geitenkwekerijen een verhoogd risico bestaat tot het ontwikkelen van longontsteking bij mensen (tot op 2 km afstand).

Er is een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend. Meer info alsook bezwaren kunnen ingediend worden uiterlijk tot en met 26 december 2020 via :

  • Online : omgevingsloket.be
  • Per brief bij : burgemeester en schepencollege van Zemst De Griet 1 1980 Zemst

Afbakening van de reikwijdte van het effect:

Meer info ivm longontsteking door geiten: