Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Plan voorontwerp Spreeuwenhoek is klaar

Plan voorontwerp 11-10-2013

Het Plan voorontwerp Spreeuwenhoek is klaar. Je kan het hier raadplegen alsook de bemerkingen en voorstellen van Buurtraad De Spreeuw.

Je kan hier het zéér gedetailleerd voorontwerp van Spreeuwenhoek downloaden:

Bijhorende nota voorontwerp:

Buurtraad De Spreeuw heeft een aantal bemerkingen en voorstellen t.a.v. dit plan:

Mobiliteit:

Er wordt een nieuw RUP ontwikkeld voor de Arsenaalsite. Dat RUP voorziet een combinatie van kantooractiviteiten, wonen en groen. Het gaat om meer dan 2000 nieuwe wooneenheden. Een masterplan voor de ruimtelijke ontwikkeling zou in de maak zijn. Het hoeft geen betoog dat het nieuwe RUP een grote impact zal hebben op de mobiliteit, mogelijks zelfs op de toegangswegen tot het gebied Spreeuwenhoek. Buurtraad De Spreeuw vreest dat de geplande tangent niet zal voldoen om al het verkeer te ontsluiten en dat de stad naar extra alternatieven zal zoeken. De piste van ‘de Barreweg‘ (een extra ontsluiting vanuit de E19, over Zemst, Hofstade en over de Vaart naar Muizen, door wijk Spreeuwenhoek en de Stationswijk) is al gelanceerd. Dit is geen optie voor De Spreeuw.

De ligging van het Alstom-bedrijf is bepalend geweest voor het RUP Spreeuwenhoek: de oostelijke hoofd- toegangsweg en -uitweg uit het RUP-gebied zijn volledig afgestemd op de ligging van Alstom. Het feit dat deze gebouwen niet noodzakelijk gevrijwaard moeten blijven, opent nieuwe mogelijkheden voor een betere ontsluiting van het gebied.
BR de Spreeuw heeft in het verleden een optie tot herlocatie van Alstom geopperd of een nabestemming gevraagd voor als het bedrijf zou stoppen. Ontsluiting van het nieuwe gebied via Alstom is een betere optie dan via en in het Bos van Loos. Dat was ook de optie van de Gecoro.

Waterhuishouding:

Op 18 oktober besprak het College van Burgemeester en Schepenen het voorontwerp voor het openbaar domein Spreeuwenhoek. Het voorontwerp voorziet belangrijke infrastructurele werken, ook in de bestaande straten van het plangebied en zelfs tot in de Albertuswijk (voor riolering).
De afwatering van het hemelwater uit de Albertuswijk zou gebufferd worden in de bomputten. Nochtans zijn er volgens het Soresma-onderzoek nu al problemen gesignaleerd met de Hanswijkbeek (te kleine doorvoercapaciteit van de koker onder de Leuvensesteenweg). De Spreeuw stelt ook vragen bij de infiltratiekwaliteit van de bodem en vraagt om de waterhuishouding grondiger aan te pakken. Moet er niet meer buffering voorzien worden?

Ontmoetingsplaats:

De Buurtraad heeft steeds geijverd voor het opnemen in het RUP van een ontmoetingsplaats voor de huidige en zeker ook de toekomstige buurtbewoners en de bestaande verenigingen. Hoe kan er toch in een ontmoetingsplaats voorzien worden nu er sprake is van het verdwijnen van het Kranske?