Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Politieke enquête

Politieke enquête over Spreeuwenhoek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Met onderaan de antwoorden van onze politiekers…

 

Net zoals in 2012 heeft buurtraad de Spreeuw de Mechelse partijvoorzitters van alle verkozen fracties bevraagd  over onze buurt. De antwoorden op onze vragen kan u in primeur inkijken op onze Potluck op zaterdag 15 september in het Kranske. Dit zijn de vragen:

 

Afgelopen jaar is er veel gebeurd rond Spreeuwenhoek. Net zoals in 2012 zijn wij ook voor deze verkiezingen benieuwd naar jullie mening, en willen wij ook onze buurt informeren over de meningen van de verschillende Mechelse partijen. Begin dit jaar stuurden wij een nieuw persbericht naar de stad, (zie website onderaan) en deze willen we als leidraad gebruiken om onze vragen invulling te geven. Wij zouden uw antwoord ten zeerste appreciëren. De vragen worden aan alle partijen voorgelegd.

Onze zorgen zijn altijd rond de leefbaarheid van de buurt geweest, en het aantal wooneenheden dat in RUP Spreeuwenhoek gerealiseerd zal worden weegt hier natuurlijk sterk in door. Het heeft zijn weerslag op zowel de afwikkeling van de mobiliteit in de buurt en op de Leuvensesteenweg als op de rustige omgeving. Het huidige RUP voorziet in een totaal aantal van 369 wooneenheden.

 • Hoe kijken jullie tegen ons standpunt aan dat alle geplande ontwikkelingen tussen de Leuvensesteenweg en de vaart op grondgebied Spreeuwenhoek moeten worden meegerekend in het vooropgestelde aantal woningen bij de opmaak van een nieuw RUP?
 • Wat is jullie mening over het aantal wooneenheden die in het RUP ontwikkeld zullen worden? Is dit woningenaantal een breekpunt voor jullie, of kan dit aangepast worden, als bijvoorbeeld blijkt dat de impact op de lokale mobiliteit te groot zou zijn?

Mobiliteit blijft, zeker gelet op de verzadigde Leuvensesteenweg, een heikel punt.

 • Welke zijn jullie strijdpunten op dit vlak (behoud van het bos van Loos, randparkings, openbaar vervoer, al dan niet toegang langs bestaande straten, wel of geen verkeer langs de vaart…)?

Niet alleen de woningen, maar ook de ontwikkelbaarheid van Spreeuwenhoek is altijd een zorg geweest. Het is voor ons dan ook van primordiaal belang dat er een degelijk plan-MER opgemaakt wordt in het kader van het nieuwe RUP.

 • Welke zijn volgens u de belangrijkste specifieke aandachtspunten bij een plan-MER voor onze buurt?

Verder wil de buurtraad volop inzetten op een (be)leefbare buurt. In het vorige RUP waren reeds een aantal maatregelen opgenomen die ons erg bevielen: Stadstuintjes, de ontwikkeling van het bos van Loos als een parkbos, en vooral ook bijkomende groeninvulling met bijkomend (speel)bos bovenop het bos van Loos.

 • Hoe zouden jullie deze plannen invulling willen geven in het nieuwe RUP?
 • In welke fase van de ontwikkeling zou dit gerealiseerd moeten worden?

Wij vragen tenslotte ook aandacht voor de nood aan sociale voorzieningen die in onze buurt de samenhang kunnen bevorderen en de sociale cohesie kunnen vergroten.

 • Hoe zien jullie dit?
 • Welke maatregelen zullen jullie nemen om dit te gaan ondersteunen?

Naar aanleiding van ons persbericht is er terug invulling gegeven aan de participatie in onze buurt omtrent het RUP.

 • Hoe ziet burgerparticipatie eruit voor u en voor uw partij?
 • Wat verwacht u als uitkomst van dit proces? Zou hier een vormgevend kader voor het nieuwe RUP uit voort moeten komen?
 • Hoe wil u er als politicus/partij op toezien dat de bewoners-begeleidersvergaderingen niet stilvallen?

Wij danken u van harte voor uw medewerking en bijdrage aan onze kleine bevraging.

EN DIT ZIJN DE ANTWOORDEN:

RUP_Spreeuwenhoek_vraag_en_antwoord_2018