Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Presentatie Masterplan Sint-Albertus op 24-05-2016

Stad Mechelen heeft een presentatie gegeven van het Masterplan Sint-Albertus voor het domein ’t Kranske, parochiekerk en pastorie.

De Stad Mechelen heeft het Muizense architectenbureau HASA aangesteld om een Masterplan Sint-Albertus uit te werken. In overleg met Verenigde Parochiale Werken (VPW) van Mechelen-Zuid, Kerkfabriek, na raadpleging van vaste gebruikers van het Kranske, werd één scenario weerhouden en gepresenteerd aan buurtbewoners in het Kranske. De buurtraad ijvert al jaren voor een onmoetingsruimte voor de buurt die binnenkort een stuk groter wordt met de ontwikkeling van Spreeuwenhoek. Het is een straf plan dat ervoor zal zorgen dat we als buurt elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Het is nog steeds een Masterplan en bijgevolg géén definitief plan. Tijdens de presentatie werden door buurtbewoners en buurtraad volgende bekommernissen geformuleerd:

  • Extra parking te voorzien voor bezoekers van het nieuwe centrum
  • Inkijk door hoogbouw (3 bouwlagen) reduceren
  • Behoud van 2 grote bomen (plein ’t Kranske)
  • Beperken van verwarmingskosten van de kerk

De voornaamste plannen (copyright HASA-Architecten, Stad Mechelen, VPW en Kerkfabriek) kan je hieronder raadplegen door op de afbeelding te clicken:

Lees hier ook de bespreking in HLN van 26-05-2016.