Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Ruimtelijk Structuurplan Mechelen

Foto van een verkaveling

Het ruimtelijk structuurplan Mechelen werd definitief goedgekeurd op 3 juli 2001. De stad bepaalt hiermee het kader voor het toekomstige ruimtelijk beleid.

Het structuurplan verduidelijkt de grote lijnen van het beleid, de strategische keuzes en op welke wijze de stad zich wil positioneren in Vlaanderen.

Download hier het ruimtelijk structuurplan Mechelen.

0. Algemene Inhoudstafel

1. Informatief Gedeelte

2. Richtinggevend Gedeelte

3. Bindend Gedeelte

Kaartenbundel