Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Ruimtelijk UitvoeringsPlan Spreeuwenhoek is onwettig volgens Raad voor Vergunningsbetwistingen

RUP is onwettig volgens RvVb. Lees hier de commentaar van buurtraad De Spreeuw aangaande dit arrest.

De Spreeuw neemt acte van de vernietiging van het RUP Spreeuwenhoek/Venne door de raad voor vergunningsbetwisting en benadrukt dat ze niet betrokken is bij de initiatiefnemers die dit arrest hebben verkregen. Dat het zo ver is kunnen komen, vindt de Spreeuw echter wel het gevolg van een latent gebrek aan participatief en degelijk overleg tussen het huidige en vorige Mechelse stadsbestuur enerzijds en onze buurtwerking en andere actiegroepen anderzijds.

We willen nu graag vooruit kijken en verder constructief meewerken met het stadsbestuur om de woonuitbreiding in onze buurt vorm te geven en ervoor te zorgen dat Spreeuwenhoek/Venne op termijn een aangename buurt blijft, waar het aantal nieuwe woningen in balans is met de gevoeligheid van het gebied voor wateroverlast en de verzuchting naar genoeg groen en open ruimte. De Spreeuw is vragende partij voor een goede kwalitatieve milieustudie die de impact van bijkomende woonontwikkeling op gebied van mobiliteit en waterhuishouding op de bestaande wijk correct becijfert alvorens te beslissen hoeveel en vooral waar er gebouwd kan worden. Wij verwelkomen ook graag de vele tientallen nieuwe gezinnen die hier op termijn zullen komen wonen. Ze zullen onze wijk nieuwe impulsen en zuurstof geven. En dat is een goede zaak.

Lees hier ook diverse artikels verschenen in de pers: HLN(1), HLN(2), RTV