Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Stilte rond plannen Spreeuwenhoek

20090518 Nieuw plan

20090518 Nieuw plan

Het is stil rond de plannen van Spreeuwenhoek. Tijdelijk of schijnbaar. In dit tijdelijk dipje willen we toch even herhalen waar Buurtraad De Spreeuw in dit dossier voor staat en gaat.

  • De buurtraad heeft lang geijverd voor de vrijwaring van de buurt: met persacties, fietskaravaan, posteractie, gespreksavond etc…
  • Politiek waren er aanvankelijk plannen om tot 650 wooneenheden te ontwikkelen. We hebben ons daar altijd stevig tegen verzet. Dat verzet is uiteindelijk ook politiek opgepikt door SP.A in een nieuw gemeentebestuur. Het plan is nu gereduceerd naar 299 wooneenheden.
  • Buurtraad de Spreeuw legt zich neer bij de plannen, ook al hebben we nog steeds opmerkingen en vragen bij o.a. mobiliteit en ontsluiting, bij de verankering van het groen, bij de ondersteuning van het sociaal weefsel (ontmoetingsruimte), bij het duurzame karakter… Ook de alternatieven die door specialisten en studenten worden opgeworpen voldoen volgens ons niet.
  • De buurtraad werd door de stad erkend als lid van de algemene bewonersbegeleidersvergadering, samen met de dorpsraad. In deze vergadering zitten geen eigenaars van gronden in de buurt. Er wordt over een algemeen plan gepraat, nooit op kavelniveau.
  • Tijdens die vergaderingen heeft de buurtraad altijd de algemene belangen van de buurt verdedigd (zie eerdere buurtkrantjes): zo weinig mogelijk woningen, zoveel mogelijk kwalitatief en beleefbaar groen, aanvaardbare mobiliteit, voorzieningen, aansluiting bij de bestaande buurt etc…
  • De Spreeuw heeft de stad gevraagd om mogelijk getroffen eigenaars zo snel mogelijk in het proces te betrekken.  In het verleden deed de stad dat in een ‘eigenaarsvergadering’, maar ze besluit dat nu te vervangen door individuele gesprekken met eigenaars.
  • Omdat de stad niet uitblinkt in communicatie, startte de buurtraad met een buurtkrant, een website en maandelijkse vergaderingen. Daardoor kregen buurtbewoners plannen en informatie nog voor de stad er wilde over communiceren. Getroffen eigenaars konden zo snel contact opnemen met de stad ipv af te wachten en voor voldongen feiten te worden geplaatst.
  • De buurtraad behartigt geen individuele belangen, maar wil wel dat er goede oplossingen komen voor getroffen bewoners.

Wat kan jij doen?

Wil jij zelf ook algemene opmerkingen formuleren? Klik hier om te reageren.  Je kan je opmerkingen ook schriftelijk binnenbrengen bij: Herman Gobel: Davidstorenstraat 53 – Marc Velghe: Kreefthoeveweg 7 – Michel Van Laere: Lotelingstraat 8, Ivo Raes: Wupstraat 23 Je bent ook steeds welkom op de vergaderingen van de buurtraad, telkens de derde woensdag van de maand in het Kranske.