Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Werken Aquafin Vennecourtlaan, Wupstraat…

Aquafin heeft nieuwe plannen voor rioleringswerken in Muizen. Buurtraad De Spreeuw ging op de Bouwdienst de plannen inkijken. 
Ongetwijfeld hebben jullie de gele affiches al opgemerkt in Wupstraat, Vennecourtlaan,… Sommigen menen dat dit nog oude affiches zijn. Anderen zijn er zich van bewust dat het wel degelijk om nieuwe plannen gaat van Aquafin (rioleringswerken). Echter, eind februari, toen de affiches werden opgehangen, was er nergens informatie te verkrijgen. De startdatum van het openbaar onderzoek was niet bekend. Op de gele affiches van Aquafin is niks vermeld, maar ondertussen zijn er (extra) affiches “Stedebouwkundige Aanvraag” aangebracht.

Weinigen weten dat het openbaar onderzoek ondertussen is gestart (16 april). Men heeft slechts 30 dagen de tijd (ten laatste 15 mei) om een bezwaar in te dienen. Buurtraad De Spreeuw is alert en is al vlug even de plannen gaan inkijken op de Bouwdienst van de Stad Mechelen. Hier een beknopt overzicht, alsook enige commentaar.

Historiek
Eind 2006 werd een 1ste maal een openbaar onderzoek gehouden betreffende plannen voor rioleringswerken van Aquafin, ter hoogte van Vennecourtlaan, Wupstraat, Kerkenbos, Prinsenhoek,… Héél wat bezwaren (ook Prinsenhoek) werden ingediend. Gesteund door stadsbestuur werd dit plan afgevoerd.

Nieuw plan
Aquafin heeft nu een nieuw plan op tafel liggen:

Het origineel plan werd in 2 fazen opgesplitst. Het luik van Prinsenhoek zit niet (meer) in de eerste faze.
Aanleg van riolering, o.a. in de Wupstraat (een verkiezingsbelofte die al ruim 30jaar blijft aanslepen). Dit omvat een aparte leiding voor regenwater en rioleringswater van respectievelijk 40 en 70cm diameter.
Aanleg van voetpaden in enkele straten, o.a. in de Wupstraat worden 2 rijvakken van 2,2m breed voorzien voor het autoverkeer, met aan beide zijden een voetpad van +/-1,5m breedte.
Volgende straten zijn opgenomen in dit plan:

  • Vennecourtlaan
  • Wupstraat
  • Wuppebeemdenstraat
  • Waterputstraat ?(zie opmerkingen/vragen)
  • Baarbeekstraat
  • Kerkenbos

Kaartje werken Aquafin

Opmerkingen/Vragen
In de plannen is sprake van de Waterputstraat. Maar blijkbaar bij Aquafin beschikt men niet over de juiste stratenatlas. Op de plannen wordt het stuk Wupstraat 1 tot en met 25 (tot hoek met Vennecourtlaan) aangeduid als Waterputstraat. Is men de “echte” Waterputstraat hierdoor niet vergeten?
Talrijke parkeerplaatsen op de verharde berm maken plaats voor voetpaden. De wagens zullen dus op straat geparkeerd moeten worden.
Hoe zit het met fietspaden? Een aantal straten maken deel uit van erkende fietsroutes. Waarschijnlijk is op bepaalde plaatsen de doorgang te smal om nog een fietspad te voorzien.
Reageren kan steeds.

Advies
Aarzel niet om zelf naar de Bouwdienst te gaan (Befferstraat 25, overkant van dienst Bevolking). Vraag naar de plannen “Aquafin – Vennecourtlaan”. Deze kan je inkijken op :

  • woensdag : 12-16u
  • donderdag : 15-19u
  • vrijdag : 8-13u

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten wel schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen vóór 15 mei 2008.

Is je bezwaar of opmerking ook nuttig voor anderen? Laat het ons weten en we publiceren het (anoniem) op deze website.