Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Werken Aquafin Wupstraat, Vennecourtlaan

Hebben jullie ook de gele reuze-affiches gezien in Plankendaelstraat, Wupstraat en Vennecourtlaan aangaande werken Aquafin?
Het betreft het aanleggen van een riool + regenwaterbuis vanaf Vennecourtlaan naar Baerebeek. Daar gaat het regenwater de Baerebeek in. Het rioolwater gaat verder in een leiding naast de Baerebeek richting Leuvensesteenweg. Daar wordt een grote put gemaakt voor een pompinstallatie, alsook zal onder de Baerebeek, Leuvensesteenweg, hoofdparking Plankendael en 2 spoorwegen de rioolleiding verder gaan.
Er is (nog steeds) géén sprake van rioleringsnet in Wupstraat.
Men spreekt van realisatie in 2008.

Talrijke bezwaren van de buurt zijn overgenomen door Stad Mechelen. Aquafin moet plannen herbekijken.