Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek is gestart

Foto van een verkaveling

UPDATE! 282 bouwkavels in Spreeuwenhoek (GVA 14-06-2008). Reactie van voetbal Muizen (GVA 17-06-2008). Realisatie van Spreeuwenhoek. Wat vernamen we nog en wat heeft de buurtraad nog ondernomen? Technum heeft dit voorjaar een nieuwe opdracht gekregen van de stad om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Spreeuwenhoek te maken. We hadden daarbij onze reserves aangetekend bij het stadsbestuur omdat Technum op gebied van ‘duurzaam ontwikkelen’ niet zo’n bijzondere naam heeft. Maar kom.

Schepen Geys van Ruimtelijke Ordening blijft benadrukken dat de uitgangspunten voor dat plan o.a. max. 250 wooneenheden zijn. De Spreeuw had nog graag voorafgaandelijk overlegd met Technum om te kunnen vertellen wat de bekommernissen van de buurt zijn. Maar daar is de stad niet op ingegaan. Evenmin als op onze vraag om in het Ecopolis-project te stappen dat een duurzame ontwikkeling van onze buurt garandeert. Onze voorzet is niet bedoeld als een vertragingsmanoeuvre, maar als een garantie voor meer woon- en leefkwaliteit voor wie er nu al woont en wie er komt wonen. We vinden dat spijtig en hebben dat ook gemeld. Nog voor de zomer zal er een eerste schets liggen voor onze buurt. De stad belooft dat we uitgebreid inzage zullen krijgen.

Wat hebben we nog gehoord?

  • Er komen 250 wooneenheden bij in Spreeuwenhoek. Ongeveer 180 woningen (op grotere en kleinere kavels), de rest in appartementsgebouwen. 25 kavels zullen sociale koopwoningen worden.
  • Het project Alstom in de Lotelingstraat is opnieuw afgevoerd. In ons bezwaarschrift stond o.a. de problematiek van de mobiliteit en ontsluiting en vroegen we de ontwikkeling op te nemen in het globale RUP voor onze buurt. Bezwaarschriften schrijven helpt dus toch?
  • Er zou een plan-MER (MilieuEffectenRapport) nodig zijn voor ons gebied. Hierdoor zou de procedure van ontwikkeling in onze buurt wel eens een jaar langer kunnen duren. Dat MER heeft de Spreeuw na een eindwerk i.s.m. de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Antwerpen al enkele jaren geleden gevraagd.

Wat doet de buurtraad intussen?

Nog voor de zomer zou de stad een eerste schets klaar hebben voor onze buurt. We zouden dat snel te zien krijgen. Intussen staan we niet stil en verzamelen we expertise om deskundige en gefundeerde feedback te geven. Daarvoor heeft de Spreeuw al een workshop georganiseerd met professor Eric Rombaut. De man is verbonden aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas (Gent/Brussel) en doceert in de opleidingen architectuur en stedenbouw o.m. de cursus ecologisch-duurzame ruimtelijke planning en stedenbouw. We hebben hem laten kennismaken met de buurt, de mogelijkheden, risico’s.