Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

RUP Spreeuwenhoek-Venne Bis

Mechelen organiseerde een infomoment op 29 november 2022 – hoe bezwaar indienen

Er is een nieuw ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en milieu effectenrapport opgesteld (plan MER). Dit werd toegelicht op een infomoment op 29 november in De Mot/The Crescent (Motstraat 30, Mechelen). Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 7 november 2022 tot 9 januari 2023.

Dit doe je op een van de manieren hieronder en telkens met de vermelding ‘RUP Spreeuwenhoek-Venne bis – openbaar onderzoek’.

 • Verstuur een aangetekende brief naar GECORO Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
 • Breng de documenten naar het Huis van de Mechelaar, t.a.v. GECORO Mechelen. Vraag voor een ontvangstbewijs.
 • Mail naar gecoro@mechelen.be.

Downloads:

Het ontwerp RUP kort samengevat:

 • Lichtgroene inkleuring: De centrale open ruimte krijgt de bestemming ‘Muizenpark’. Naast natuurbeleving, ruimte voor water … is in dit gebied ook lokale, kleinschalige landbouw door en voor de buurt mogelijk zoals pluk- en samentuinen.
 • Donkergroene inkleuring (GOB): De twee zones met hoge bebossingsgraad krijgen de bestemming ‘Gemengd Openruimtegebied met bosrijk karakter’. Bewaren, ontwikkeling en de zorg voor het bos staat centraal.
 • Rode inkleuring: De bestaande woningen en aan wonen verwante activiteiten worden verzameld onder het woongebied.
 • Roze inkleuring: De nieuwe woonontwikkelingen in verschillende woonclusters worden verzameld onder ‘Woongebied in het Muizenpark’.
 • Rode arcering: Een overdruk om de bestaande woningen in de open ruimte aan te duiden. Voor deze zone gelden specifieke voorschriften ‘Woningen in de open ruimte’.
 • Oranje inkleuring: Recreatiegebied. Dit omvat de voetbalclub en de voormalige tennisclub. Aan de randen wordt een groenbuffer verplicht.
 • Zwarte stippellijnen: Trage wegen voor fietsers en voetgangers, met een recreatief karakter.
 • Gele streeplijnen: Lokale toegangswegen voor gemotoriseerd verkeer.
 • Blauwe stippellijnen: De Hanswijkbeek, geklasseerd als waterloop van tweede categorie.