Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

IVAREM blijft doorgaan om als eerste intercommunale een industriële overslaghal midden tussen twee woonwijken(Muizen) te bouwen

Trieste primeur voor Vlaanderen: IVAREM heeft voor de 4de keer plannen ingediend voor uitbouw van industriële activiteit aan de Leuvensesteenweg in Muizen

IVAREM heeft nogmaals plannen ingediend voor de uitbouw van industriële activiteiten aan de Leuvensesteenweg. De plannen zijn gepubliceerd op het omgevingsloket Vlaanderen. Hier de link.

Kan jij je ook vinden in deze bemerkingen, aarzel niet om deel te nemen aan onderstaande actie, want jouw stem telt:

  • Officieel bezwaarschift indienen: Je kan het bezwaarschrift opgesteld door de buurtbewoners hier downloaden. Aarzel niet om dit bezwaarschrift aan te passen met eigen argumenten. Vergeet niet jouw naam, adres en handtekening aan te vullen en vervolgens uiterst 4 oktober 2022:
    • Af te geven aan (ontvangst)balie van het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen. Een ontvangstbewijs krijg je onmiddelijk van de medewerker aan de balie.
    • Of on-line in te dienen via de website omgevingsloket Vlaanderen. Opgelet: Het kan 10 sec. nemen alvorens je de lijst met documenten ziet. Onder de lijst van documenten druk je op de knop “NIEUW BEZWAARSCHRIFT INDIENEN“. Indien je deze knop niet ziet (Edge, oude versie van internet explorer), probeer op een groter scherm of gebruik een andere recentere webbrowser zoals google chrome. Vervolgens krijg je een scherm waarop je je kan aanmelden (eID-kaart, ITSME-app,…). Na aanmelden verschijnt pagina “INDIENEN BEZWAARSCHRIFT”. Je kan een tekst ingeven en/of een bestand opladen (PDF, JPEG,PNG).

Een trieste primeur: IVAREM bouwt als eerste intercommunale ooit in Vlaanderen een industriële overslaghal voor huishoudelijk afval midden in een woonwijk in Muizen 

Buurtbewoners van zowel de Sint-Albertus als de Sint-Lambertuswijk in Muizen verzetten zich tegen de komst van een grootschalige overslaghal voor huishoudelijk afval op de terreinen van IVAREM aan de Leuvensesteenweg 343. Vanzelfsprekend zal de overslaghal zorgen voor extra verkeer en geur en lawaaihinder voor de directe omwonenden. Maar bovenal is een project van deze omvang ongezien in een woonwijk in Vlaanderen. 

De uitbouw van dergelijke industriële activiteiten te midden van een woonwijk is anno 2022 gewoon not done, en dat hoofdzakelijk om drie gerelateerde redenen. 

1. In de hele omgeving rond de site ligt de focus op wonen 

De hele regio tussen het Mechels Broek en de industriezone Mechelen-Zuid evolueert naar een woongebied. Zowel het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek als dat van de Raghenosite trekt voluit de kaart van wonen en werken. Zo realiseert men een aaneengesloten woonzone van aan de Colomawijk tot aan het Mechels Broek. 

Op de website van Stad Mechelen lees je over Ragheno“Mechelen wil Ragheno laten uitgroeien tot de stadswijk van de toekomst, met aandacht voor duurzame mobiliteit en bouwen; met een gezonde mix tussen wonen, werken, recreëren en groen.” Over Spreeuwenhoek lees je: “Met de realisatie van de wijk Spreeuwenhoek willen we Mechelen op een duurzame manier verder ontwikkelen. Het moet een wijk worden die het landelijk karakter van de buurt respecteert. Tevens willen wij op deze locatie een aangename en leefbare omgeving krijgen dicht bij het station en de stadskern. Stad Mechelen presenteert deze wijken duidelijk als een gebied waar zowel huidige als toekomstige Mechelaars graag wonen of zouden willen komen wonen. 

De komst van de overslaghal past totaal niet in dit plaatje. IVAREM heeft reeds zijn administratief centrum langs de Leuvensesteenweg gevestigd en ziet nu een extra opportuniteit om er meer activiteiten te centraliseren. Dat betekent nog niet dat de overslaghal ook past in het stedelijk beleid rond de Arsenaalwijk en de leefkernen van de Sint-Albertus- en Sint-Lambertuswijken in Muizen.  

2. Afval stockeren midden in een woonwijk: een Vlaamse primeur  

Dat de overslaghal niet thuishoort in het centrum van Muizen, blijkt ook uit het feit dat het zou gaan om een unicum. Een rondvraag van buurtbewoners bij de omliggende intercommunales leert dat alle andere nabijgelegen intercommunales – IOK, IGEAN, ECOWERF, INCOVO en INTERZA – hun afval op- of overslaan op een industriegebied of op een terrein dat niet binnen de bebouwde kom van een grootstad ligt. Nergens gebeurt dat midden in een dorpskern. IVAREM zou dus zorgen voor een trieste primeur.  

3. Hinder door verkeer, lawaai en geur 

Een overslaghal midden in woongebied botst niet alleen met een gezond beleid omtrent ruimtelijke ordening, maar heeft vanzelfsprekend ook zeer concrete gevolgen voor de directe omwonenden. Het hoeft geen betoog dat de komst van de overslaghal veel extra verkeer met zich mee zal brengen op de nu al verzadigde Leuvensesteenweg. Verder zal de hal zorgen voor heel wat extra lawaai en geurhinder voor de directe omwonenden, zowel aan de zijde van de Leuvensesteenweg als die van de Lambertuslaan.  

IVAREM formuleert mooie beloftes en ziet oplossingen voor die problemen, maar die zijn voor ons als buurt onvoldoende. Ten eerste kan men beter voorkomen dan genezen: veroorzaak het probleem niet; dan valt er ook niets op te lossen. Ten tweede geloven wij niet dat de beloftes van IVAREM tegemoet kunnen komen aan onze bezorgdheden. 

Wat het verkeer betreft, zijn we als buurt in de eerste plaats bezorgd over een toename aan vrachtverkeer op de Leuvensesteenweg. Het afval zal sowieso per vrachtverkeer worden aangevoerd. Wat de afvoer betreft, engageert IVAREM zich om het afval per spoor naar de afvalverwerker IOK in Geel te transporteren. Hoewel dit het vrachtverkeer enigszins zou beperken, zou ook het spoorverkeer zorgen voor extra geluidsoverlast. Hoe dan ook is de maatregel om het afval per spoor te transporteren vooralsnog niet meer dan een belofteHet gaat louter om een engagement zonder contract. IVAREM kan makkelijk alsnog kiezen voor de veel goedkopere optie van het wegtransport en alsnog meer vrachtverkeer genereren op de LeuvensesteenwegDie laatste is een sterk verstedelijkte invalsweg geworden die tal van kinderen en jongeren op de fiets ’s ochtends en ’s avonds gebruiken om naar school of naschoolse activiteiten te gaan. Er liggen immers twee basisscholen binnen een straal van 1 km van IVAREM.  Het vrachtverkeer op de Leuvensesteenweg zou dus moeten afnemen eerder dan toenemen. 

Verder zal de overslaghal onvermijdelijk zorgen voor lawaai- en geurhinder voor de directe omwonendenEr wordt activiteit voorzien op de site van 5 uur ’s ochtends tot 22u ’s avonds, wat lawaai zal veroorzaken dat de avond- en nachtrust van de omwonenden serieus op de proef zal stellen. IVARM belooft dat er geen extra geurhinder zal zijn door het vacuüm maken van de hal en het plaatsen van een koolstoffilter. Deze oplossing kan de geuroverlast slechts gedeeltelijk verhinderen. Hoe dan ook zal de doeltreffendheid ervan pas blijken als de hal er effectief staat. 

Gebrek aan toekomstvisie 

Samengevat: de keuze voor het sterk verstedelijkte Muizen als centraal verzamelpunt voor het afval van de hele regio in en om Mechelen is een slechte keuze. Het is een gemakkelijkheidsoplossing die focust op een probleem van vandaag zonder visie op de toekomst. Het is een keuze die ingaat tegen een gezonde ruimtelijke ordening; een keuze die getuigt van weinig ambitie wat betreft de uitdagingen en problemen van morgen op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Daarom verzetten wij ons (voor de tweede keer) tegen de komst van deze overslaghal in Muizen en vragen de politiek naar een oplossing voor dit probleem.